Esenler Belediyesi Zabıta alımı ne zaman, şartları? Esenler Belediyesi Zabıta ortaöğretim, ön lisans zabıta alımı son gün ne zaman?

EKONOMİ GÜNCEL HABERLER Sağlık Haberleri Son Dakika Haberleri
Haberi Puanla post

Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Şeklinde zabıta alımını duyuran Esenler Belediyesi Zabıta ortaöğretim, ön lisans zabıta alımı son gün ne zaman? Sorularını merak edenler için yanıtladık. Peki, Esenler Belediyesi Zabıta alımı ne zaman, şartları? Esenler Belediyesi Zabıta ortaöğretim, ön lisans zabıta alımı son gün ne zaman?

ESENLER BELEDİYESİ ZABITA ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Esenler Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.1. Türk vatandaşı olmak.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lise 2022-KPSS-P94 Önlisans 2022-KPSS-P93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemize başvuru esnasında yapılacak ve şartlara uygun olduğu anlaşılan adayların evrakları teslim alınacaktır.)4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,5. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

ESENLER BELEDİYESİ ZABITA ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmek için;

1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 23/01/2023’den 27/01/2023 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Emir Ceran Gündem Editörü – [email protected] Haberler.com – Gündem

Zabıta Gündem Yaşam Haberler

Bu haberi paylaş :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.